ทย.ดัน 6 สนามบินขึ้นแท่นสมาร์ทแอร์พอร์ต

  • Posted by: admin
  • 2017-12-03

ทย.ดัน 6 สนามบินขึ้นแท่นสมาร์ทแอร์พอร์ต

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า กรมฯได้ร่างแผนแม่บทดิจิทัล 61-65 เพื่อยกระดับสนามบินภูมิภาคสู่สมาร์ทแอร์พอร์ต (Smart Airport) รองรับตลาดการบินและนักท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security)

 นำร่องพัฒนาระบบดิจิทัลช่วง 5 ปีข้างหน้าเน้นสนามบินศักยภาพที่มีปริมาณผู้โดยสารจำนวนมาก 6 แห่งได้แก่ สนามบินกระบี่ สนามบินอุดรธานี สนามบินขอนแก่น สนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบินอุบลราชธานี และสนามบินนครศรีธรรมราช  มีแผนลงทุนเทคโนโลยีเบื้องต้น 1.3 หมื่นล้านบาท ได้แก่ การติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋าและสายพานแบบ In-line Screening และระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด (EDS) วงเงินรวม 8,837 ล้านบาท  รวมทั้งโครงการติดตั้งระบบเคาเตอร์เช็คอินร่วม (common use) แก้ไขปัญหาความแออัดวงเงินรวม 4,200 ล้านบาท

    ด้านนายพรเทพ ฤทัยเจริญลาภ ผู้จัดการโครงการแผนแม่บทดิจิทัล ทย.กล่าวว่า ในอนาคตทย.จะลงทุนเพิ่มเพื่อติดตั้งระบบเครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ และระบบสแกนบัตรบอร์ดดิ้งพาสอัตโนมัติเอื้อให้ผู้โดยสารถือตั๋วโดยสารไปสแกนก่อนขึ้นเครื่องบินได้เลย เข้ามาแทนที่การใช้บุคลากรประจำเคาเตอร์เพื่อลดปัญหาแออัดในอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังสนใจนำหุ่นยนต์อัจฉริยะเข้ามาใช้ในสนามบินคอยช่วยเหลือผู้โดยสาร(Airport Guide Robot) และหุ่นยนต์ทำความสะอาด ( Automated Cleaning Robot)  รวมทั้งเตรียมแผนพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือ “DOA Airport” ให้ผู้โดยสารเข้าถึงข้อมูลต่างๆของสนามบินได้มากยิ่งขึ้น

    นายพรเทพ กล่าวต่อว่า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ในอนาคตทย.จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้โดยสารและสัมภาระให้มีความแม่นยำมากขึ้น ผ่านการติดตั้งเครื่องระบุอัตลักษณ์บุคคลทั้งการสแกนลายนิ้วมือและสแกนม่านตา รวมถึงออกบัตรสมาร์ทการ์ดสำหรับพื้นที่หวงห้าม นอกจากนี้จะติดตั้งกล้องวงจรปิดสมัยใหม่ที่มีระบบแจ้งเตือนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยถูกวางไว้เกินกว่า 15-20 นาที หรือพบบุคคลต้องสงสัยในฐานข้อมูลแบล็คลิสต์ด้านความมั่นคง ตลอดจนติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกและระบบควบคุมพื้นที่หวงห้ามอย่างเข้มงวด