ประสาทหูเสื่อม

  • Posted by: admin
  • 2017-10-28

ประสาทหูเสื่อม

การสัมผัสเสียงดังเปรียบเสมือนอันตรายใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและยังไม่รู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่ตามมา หลายกิจกรรมในชีวิตประจําาวันของเราล้วนต้องสัมผัสกับเสียงดังทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของเสียง

อย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้า โรงกลึง โรงงานผลิตแก้ว โรงงานถลุงเหล็ก โรงเลื่อย ฯลฯ
อุตสาหกรรมต่อเรือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เจาะถนน
นักดนตรีหรือดีเจสถานบันเทิง เป็นต้น
รวมถึงพฤติกรรมในชีวิตประจําาวัน เช่น การชอบเปิดลําาโพงทีวีหรือใส่หูฟังฟังเพลงเสียงดัง เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth