ปราสาทเขาพระวิหาร

  • Posted by: admin
  • 2017-11-06

ปราสาทเขาพระวิหาร

ปราสาทเขาพระวิหาร ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ในท้องที่บ้านภูมิซร็อล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย – กัมพูชา ในอดีตการเที่ยวชมปราสาทเขาพระวิหารจะใช้ทางขึ้นจากฝั่งไทย แต่ด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปชมปราสาทจากทางประเทศไทยได้อีก ต้องไปขึ้นทางฝั่งกัมพูชาแทน

ปราสาทเขาพระวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ มีลักษณะเป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดู ประกอบด้วยทางเดินและอาคารเรียงกัน มีความยาวทั้งสิ้น 800 เมตร ตามแนวเหนือ – ใต้ สำหรับทางเดินเข้าสู่ปราสาทประธาน ซึ่งอยู่บนยอดเขาทางใต้สุดของปราสาท จะมีโคปุระ หรือซุ้มประตูคั่นอยู่ 5 ชั้น (ชั้นในสุดนับเป็นชั้นที่ 1) โดยโคปุระแต่ละชั้นก่อนถึงลานด้านหน้า จะผ่านบันไดหลายขั้น โคปุระแต่ละชั้นจึงเปลี่ยนระดับความสูงไปทีละช่วง เมื่อเดินผ่านโคปุระชั้นที่ 5 หรือชั้นในสุด นักท่องเที่ยวจะได้พบกับปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมตั้งโดดเด่นอยู่กลางลาน ล้อมรอบด้วยระเบียงคต หากสังเกตทิศทางให้ดีคุณจะพบว่าปราสาทหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งต่างจากปราสาทหลังอื่นๆ ที่โดยปกติจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand