พบพระสงฆ์ ป่วยความดัน เบาหวานมากขึ้น

  • Posted by: admin
  • 2017-09-13

พบพระสงฆ์ ป่วยความดัน เบาหวานมากขึ้น

หนองคายพบพระสงฆ์ ป่วยความดันสูง และเบาหวานมากขึ้น-บางวัดเจอตรวจปัสสาวะมีสารเสพติด นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร จ.หนองคาย ประจำปี 2560 ที่บริเวณวัดเจริญผล บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 10 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุข จ.หนองคาย สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.หนองคาย และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ดำเนินการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 22 แห่ง ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัด ซึ่งในครั้งนี้เป็นการดำเนินการจุดที่ 16 สำหรับ 15 ครั้งที่ผ่านมา ผลการตรวจสุขภาพพบว่า พระสงฆ์ สามเณร ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 มีปัญหาสุขภาพ เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และมีปัญหาสุขภาพในช่องปาก บางวัดมีการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งจะมีการเชิญไปเข้าค่ายกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเป็นกรณีพิเศษสำหรับพระภิกษุที่เสพยาเสพติด แต่กรณีนี้เป็นส่วนน้อยที่พบ ประมาณร้อยละ 3 ของจำนวนพระสงฆ์ สามเณรทั้งหมด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth