พม.เตรียมจัดงานวันสตรีไทยยิ่งใหญ่ 1 ส.ค.

  • Posted by: admin
  • 2017-07-24

พม.เตรียมจัดงานวันสตรีไทยยิ่งใหญ่ 1 ส.ค.

พม.เตรียมจัดงานวันสตรีไทยอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 1 สิงหาคมนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงถึงการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี 2560ว่าจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับวันสตรีไทย เกิดขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยนับแต่ปี 2546 และพระราชทานพระราชอนุญาตให้ใช้ดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานเนื่องในวันสตรีไทย 4 ประการ มาเป็นพันธกิจสำคัญ คือหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี 4 ประการคือ

1. ทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์

2. พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดี

3. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย

4. พึงฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

การจัดงานวันสตรีไทยในวันที่ 1 สิงหาคมเวลา 17:00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีและพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คนและเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงนินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม / นิทรรศการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสตรีไทยเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมมราชกุมารีเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 2 เมษายน นิทรรศการสภาสตรีแห่งชาติประวัติพร้อมผลงานของสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2560 นิทรรศการผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม. การออกบูธและแสดงนิทรรศการผลงานจากองค์กรภาคีเครือข่ายเช่น วรนิติสายใจไทยมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีเพื่อสะท้อนถึงพลังสามัคคีจากทุกภาคส่วนในการช่วยพัฒนาร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี.-สำนักข่าวไทย