ใคร ๆ ก็ว่าหนูเป็นเด็กตัวเตี้ย

  • Posted by: admin
  • 2017-08-10

ใคร ๆ ก็ว่าหนูเป็นเด็กตัวเตี้ย

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ปัจจุบันผู้ปกครองสนใจเรื่องความสูงของลูกมากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยของสิ่งแวดล้อมและสื่อมวลชนเป็นตัวกระตุ้น คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกตัวเตี้ยกว่าเด็กคนอื่นๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกันมักจะเกิดความกังวลว่าลูกเราผิดปกติหรือไม่ ลูกเราจะสูงเท่ากับเด็กคนอื่นไหม ส่วนคุณลูกที่ “ตัวเตี้ย” ก็อาจเกิดความคิดว่าเขาผิดปกติไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน

ซึ่งปัญหานี้โดยส่วนมากเกิดกับเด็กวัยรุ่นที่ชอบมีการเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือกลัวถูกเพื่อนล้อ คำจำกัดความของคำว่า “ตัวเตี้ย” คำว่าตัวเตี้ย หรือ short stature คือภาวะที่ส่วนสูงที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าค่าปกติของเพศและอายุนั้นๆ สาเหตุของ ” ตัวเตี้ย ” แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. ตัวเตี้ยแบบปกติ ถ้าขยายความก็คือว่า เด็กตัวเตี้ยก็จริงแต่แข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่น่าเป็นห่วง กลุ่มนี้พบได้ประมาณร้อยละ 60 ของเด็กที่มาปรึกษาด้วยเรื่องตัวเตี้ย สาเหตุสำคัญเกิดจาก ตัวเตี้ยเนื่องจากกรรมพันธุ์ (Familial short stature) เด็กจะมีความสูงสัมพันธ์กับความสูงของพ่อแม่คือพ่อหรือแม่ตัวเตี้ย นั่นคือพันธุกรรมเป็นปัจจัยในการกำหนดความสูงนั่นเอง เด็กกลุ่มนี้ถึงจะเตี้ยแต่อัตราการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ตัวเตี้ยในลักษณะเป็นม้าตีนปลาย (Constitutional delayed growth and puberty =CDGP) เด็กจะเจริญเติบโตตามเกณฑ์ปรกติตั้งแต่คลอดแต่พอช่วงอายุประมาณ 2 ขวบ ก็เริ่มดูเหมือนจะเติบโตช้าลง เส้นกราฟการเจริญเติบโตเปลี่ยนมาอยู่ในเส้นที่ต่ำลง (cross percentile) แต่อย่างไรก็ตามเขาก็จะเติบโตต่อไปด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่ปรกติ ประมาณ 5 เซนติเมตร/ปี และเขาจะเป็นหนุ่มหรือสาวช้ากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เมื่อเพื่อนคนอื่นหยุดสูงเนื่องจากกระดูกปิดแล้ว เด็กกลุ่มนี้จะ
ยังมีเวลาเติบโตต่อไปได้อีก 2-3 ปี เนื่องจากอายุกระดูกเขาช้ากว่าเพื่อน คุณพ่อหรือคุณแม่มีประวัติเป็นหนุ่มหรือสาวช้ากว่าปรกติ (คุณพ่ออาจจะโกนหนวดช้าหรือคุณแม่มีประจำเดือนครั้งแรกช้า เป็นต้น) แบบนี้คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้ว่าลูกแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคอะไร แต่เอาเข้าจริงๆ แม้แพทย์จะให้ความมั่นใจแล้ว ผู้ปกครองและลูกก็มักจะมีความกังวลอยู่ดี หมออยากจะเน้นกับผู้ปกครองว่าท่าทีของเราที่มีต่อลูกมีความสำคัญมาก เพราะเด็กเขาจะสังเกตและจดจำท่าทีต่างๆ ของผู้ปกครองเสมอ ถ้าผู้ปกครองไม่แสดงความกังวลว่าความเตี้ยเป็นจุดบกพร่อง และอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงธรรมชาติของการเจริญเติบโตที่ปรกติ ลูกจะลดความเครียดจุดนี้ไปได้มาก ผู้ปกครองสามารถที่จะเบี่ยงเบนความสนใจในเรื่อง ” เตี้ย ” มาให้ความสนใจและส่งเสริมลูกในด้านอื่นๆ ให้คำชมและแสดงความภูมิใจ เมื่อลูกทำความดี เรียนหนังสือดีและช่วยเหลือสังคม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth